Antoine Faes

Rechtstreeks geldelijke hulp verlenen aan noodlijdenden, behoeftigen, zieken, gebrekkigen en verminkten. 

Onrechtstreeks geldende hulp verlenen aan Belgische organismen, groeperingen of personen, die tot taak of doel hebben genoemden bij te staan of wetenschappelijk werk te verrichten dat ten goede komt aan dezelfde doeleinden.

Enkele van onze laureaten