Medical Discipline:

Neurologische Degeneratieve Aandoeningen

Project:

The secretases: their role in the pathophysiology of Alzheimer’s disease and evaluation as therapeutics targets.

International Jury

  • L. Buée, Lille
  • C.G. Dotti, Orbassano
  • C. Hoeck, Zürich
  • G. MArtens, Nijmegen

Short Summary

Wij hebben ons verder toegelgd op de studie van de verschillende secretasen die een rol spelen in de productie van het amyloïde β peptide in de ziekte van Alzhimer. Grote vooruitgang werd gemaakt in de structuur-functie analyse en in het verdere begrip van de fysiologie van deze proteasen.