Voorzitter

Meester Alois Van den Bossche
erenotaris te Vorselaar, ere-plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen

Secretaris – Penningmeester

De Heer Jef Van den Bergh

Leden:

  • Dr. Jaak Gielen
  • Prof. Dr. Evelien Gielen
  • Meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar

Wetenschappelijke adviescommissie

  • Prof. Dr. Roger Bouillon, KULeuven: Coördinator
  • Prof. Dr. Anne De Paepe, UGent
  • Prof. Dr. Arnold Herman, UAntwerpen

In Memoriam