Medical Discipline:

Oog-en Visueelsysteem (Ophtalmologie)

Project:

The use of novel techniques in the functional investigation of human visual system

International Jury:

  • D. Archer, Belfast
  • A. Bron, Oxford
  • Y. Pouliquen, Paris
  • H. Spekreyse, Amsterdam

Short Summary:

Verder functie-onderzoek van het visueel systeem behelst het gebruik van bewegings- en kleurstimuli voor het afleiden van visueel geëvokeerde potentialen. Aldus wordt de segregatie tussen het magno- en parvocellulaire systeem geëxploreerd.