Medical Discipline:

Histologie en Pathologische Anatomie

Project:

Pathologic anatomy of insulindependent diabetes: studies on the interaction of MHC-Class II positive monocytes with pancreatic beta cells

International Jury:

  • W.G. Forsman, Heidelberg
  • P. Heitz, Zürich
  • Ph. J. Hoedemaker, Leiden
  • W.J. van Doorenmalen, Utrecht
  • J.C.E. Underwood, Sheffield

Short Summary:

D. Pipeleers heeft aan de V.U.B. een Diabetes Research Center ontwikkeled dat fundamentele kennis over insuline producerende betacellen gebruikt als basis voor het zoeken naar nieuwe mthodes voor vroege diagnose, preventie en behandeling van diabetes. In samenwerking met de binnen- en buitenlandse instellingen werden klinische onderzoeken gestart met dit doel. Deze wisselwerking heeft geleid tot een beter inzicht in het ontstaan van diabetes en in methodes van interventie. De eerste protocols over transplantatie van betacellen hebben aangeduid onder welke voorwaarden diabetes kan worden genezen bij een geselecteerde groep patiënten.