Medical Discipline:

Hematologie (Hemostase/Thrombose)

Project:

Prostaglandins in the cardiovascular system

International Jury:

  • G. de Gaetano, Milano
  • P. Gaffney, London
  • M. M. Samama, Paris
  • S. Moncada, London

Short Summary:

Het verdere verloop van het onerzoek heeft zicht voornamelijk toegespitst op de interactie tussen het endotheel en de corpusculaire elementen van het bloed, voornamelijk de betrokkenheid van bloedplaatjes in de etiopathogenese van atherotrombose. Dit onderzoek werd uitgebreid met de studie van de afgifte van vasoactieve production door het endotheel, waarbij gebleken is dat de aanmaak van stikstofoxide reeds vroegtijdig gestoord is tijdens de ontwikkeling van atherosclerotische letsels en dat het gunstig effect van een aantal geneesmiddelen die gebruikt worden in de behandeling van een reeks cardiovasculaire aandoeningen, in belangrijke mate het resultaat is van een verbeterde functionele toestand van het endotheel.